BDE için 4 N

Neden? Nasıl? Ne zaman? Nerede?

Bilgisayar Destekli Eğitim

 

  1. Neden Bilgisayar Destekli Eğitim?

a)     Bilgisayar kullanılarak bilginin kalıcı olma süresi yükseltilebilmektedir.

Hafızada Kalma Oranları:

METOD

%

METOD

%

Her 100 birim bilgi, hangi yöntemde
ne kadar akılda kalıyor, hatırlanabiliyor?

 

ABD Drexel üniversitesi

Mühendislik öğrencileri için geliştirilmiş bir eğitim tecrübesi

An Enhanced Educational Experience for Engineering Students

E4 projesi 1988–1997 dönemi sonuçları

 

Okuma

10

Film izleme

50

Dinleme

20

Sergiyi gezme

50

Resme bakma

30

Gösteri izleme

50

Tartışmaya katılım

70

Konuşma yapma

70

Dramatik sunum yapma

90

Gerçek bir deneyi canlandırma

90

İnteraktif multimedya

90

Bir projeyi gerçekleştirme

90

 

İnsanın İletişim Kapasitesi

 

İletişim Ortamı

Geçici Hafızaya

Kayıt Hızı

Kalıcı Hafızaya

Kayıt Hızı

Duyma

640.000 b/s

2 b/s

Tat, Koku

Veri Yok

Veri Yok

Dokunma

13.000.000 b/s

40 b/s

Gözle İzleme

1.000.000.000 b/s

3.125 b/s

Bilinçli İzleme

7.000.000.000 b/s

21.843 b/s

İnteraktif İletişim

880.000.000.000 b/s

2.750.000 b/s

(Kaynak: Kişisel Zaman Yönetimi Yazarı: Marion E. Haynes)

b)     Her türlü proje bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilir.

Bilginin kalıcı olma süresini uzatan etkenlerden biri olan proje geliştirme işlemini bilgisayar ortamında yapmak maliyeti düşürmeye ve bazı durumlarda projeyi daha kolay geliştirmeye imkân vermektedir.

c)     Bilginin hafızada kalması için uygulanabilecek yöntemlerin istisnasız hepsini bilgisayar ortamında gerçekleştirmek mümkündür.

Okuma, dinleme,  Resme bakma, Film izleme, Sergiyi gezme, Gösteri izleme, Konuşma yapma, Dramatik sunum yapma, Gerçek bir deneyi canlandırma, Tartışma işlemleri bilgisayar kullanılarak yapılabilmektedir.

d)     Irmağı yukarı akıtmak mümkün değildir.

Ülkelerin gelişiminde teknolojinin kullanılması bir zorunluluktur. Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi öğretimde de bilgisayardan azami derecede yararlanılması bir zorunluluktur.

e)     Yetişmekte olan nesil bilgisayar kullanmaktan hoşlanmaktadır.

Bilgisayar kullanımı, özellikle ergenlik öncesindeki kişilerin uzun süre ilgilerini çekebilmektedir. Bilgisayarın bu özelliği öğretim amacıyla değerlendirilmelidir.

f)       Öğrenme hızına uygun öğretim imkânı verir.

Okullarımızda, sınıftaki öğrencilerin genelinin öğrenme hızına uygun öğretim yapılması zorunludur. Öğrencilerin öğrenme seviyelerindeki farklılıklar öğretmenlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biridir. Öğretimde bilgisayar kullanılarak her öğrencinin öğrenme hızına bağlı bir öğretim gerçekleştirmek mümkündür.

2. Bilgisayar Destekli Eğitim Nasıl Olmalıdır?

Okullarımızda her öğrenciye bir bilgisayar kullanma imkânı tanımak yüksek maliyetli bir uygulamadır ve şu aşamada böyle bir uygulamaya gerek yoktur.

Evlerde bilgisayar kullanımı süratle yaygınlaşmaktadır. Evlerde bulunan bu bilgisayarların öğretim amaçlı olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Evlerde bulunan bilgisayarlar genellikle teknolojik gelişmelere adapte edilmemektedir. Bu nedenle öğretimde kullanılacak programların eski teknoloji bilgisayarlarda çalışması mümkün olmalıdır.

Programlar öğretim müfredatına ve öğretmenin öğretme tekniğine uygun olmalıdır. Bu nedenle öğretimde kullanılacak programlar öğretmen ve öğrencileri tarafından geliştirilmelidir.

Ders materyali olarak kullanılacak programların üretilmesinde kullanılacak programların kısıtlı veya demo sürümlerini ücretsiz olarak temin etmek mümkündür.  Bu programların dışında ders materyali üretmede kullanılabilecek birçok ücretsiz yazılım mevcuttur. Öğretmen ve öğrencilerin bu programları nereden temin edebilecekleri ve nasıl kullanacakları anlatılmalıdır.

Öğrencilerin bilgisayar ortamında ders materyali hazırlamaları teşvik edilerek öğretimde bilginin kalıcı olması sağlanmalıdır.

İlk aşamada periyodik aralıklarla kullanıma sunulacak sanal ünite dergileri hazırlanmalıdır. Hazırlanacak sanal ünite dergilerinin http://www.brainpop.com ve http://skoool.meb.gov.tr/ adreslerindeki web sitelerin tüm özelliklerini taşıması gerekir.

3. Bilgisayar Destekli Eğitime Ne Zaman başlanmalıdır.

Bilgisayar faresini hareket ettirme becerisine sahip olmak bilgisayar destekli eğitimden yararlanmak için yeterlidir.  Okul öncesi dönem dâhil olmak üzere bilgisayar destekli eğitim yapılabilir.

Gelişmiş ülkelerde öğretimde bilgisayardan azami derecede yararlanılmaktadır. Toplumumuzda, öğretimde bilgisayardan azami derecede yararlanılmaması, gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelişmişlik mesafesinin artmasına neden olmaktadır.  Aleyhimize olan bu durumu sona erdirmek için vakit kaybetmeden, ŞİMDİ bilgisayardan azami derecede yararlanabilmenin yolları araştırılmalı ve uygulamaya koymalıyız.

4. Bilgisayar Destekli Eğitim Nerede Yapılmalıdır?

Toplumumuzda yaygın olan inanış öğretimin okullarda yapılması gerektiğidir. Türkçemizde kullanılan hayat okulu, hayat üniversitesi deyimlerine rağmen öğrenme faaliyetini yaşantımızın her anına uygulama bilinci yerleşmemiştir. Bilgisayar, öğrenme mekânını okul sınırları dışına çıkarmaya imkân vermektedir. İnternet aracılığıyla, bilgisayar bulunan her yerde, her türlü  bilgiye ulaşma imkânı mevcuttur. Öğretmen ile öğrencinin aynı mekânı/aynı zamanı paylaşma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Öğretimi zaman ve mekân ile sınırlandırmak toplumumuzun en büyük yanılgılarından biridir.

SONUÇ:

Koşmaya başlayabilmek için önce İLK ADIMIN atılması gerekir. Bilgisayar Destekli Eğitimde ilk adım atılmıştır… Koşuda geri kalmamak için, lütfen adımlarımızı hızlandıralım.

 

 

 

 

Sınava Hazırlık


Sitemiz hakkında bilgi almak için buraya bakabilirsiniz.


MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
Bu safya 0.00927 saniyede 14 sorguyla oluşturuldu